Zarząd Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach

PREZES:

Halina Kulbacka

 WICEPREZES:

Michał Dziubczyk

Michał Kochan

 SKARBNIK:

Adam Madej

 SEKRETARZ:

Magdalena Ryba

  KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Jan Białowąs

 Zastępca Przewodniczącego:

Zofia Kasperczyk

 Członek Komisji:

Jolanta Wiktor