Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w 2016 roku przypada 50-lecie powstania Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Leskowiec” w Wadowicach. Od zarania swojego istnienia, aż po dzień dzisiejszy, Ognisko TKKF prowadzi wielokierunkową działalność sportowo-rekreacyjną. Promując zdrowy, nowoczesny i aktywny ruchowo styl życia (od dzieciństwa do starości) dowiedliśmy swojej przydatności oraz słuszności programu, który pomaga wielu ludziom czuć się sprawniejszym i zdrowszym.

   W okresie Jubileuszu pragniemy przeprowadzić szereg imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uroczystości pod hasłem „OGNISKO TKKF MIESZKAŃCOM ZIEMI WADOWICKIEJ I MAŁOPOLSKIEJ” objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

   Podejmowane w ramach obchodów jubileuszowych działania, przyczynią się do dalszej popularyzacji sportu i działań Ogniska TKKF „Leskowiec”, a przede wszystkim, staną się okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy oraz tych wszystkich, którzy wiele lat swojego życia poświęcili bezinteresownemu służeniu wadowickiemu środowisku.RELACJA Z GALI JUBILEUSZOWEJ

   Tegoroczne jubileuszowe obchody 50-lecia działalności Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Leskowiec” w Wadowicach zostały zwieńczone Jubileuszową Galą, która odbyła się 19 listopada br. w sali widowiskowej wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

     Oficjalną ceremonię poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele pw. św. Piotra Apostoła.

   W spotkaniu podsumowującym pół wieku działalności TKKF „Leskowiec” uczestniczyli dawni i obecni działacze tego stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: poseł na Sejm RP Marek Sowa, znany ze współpracy z wadowickim Ogniskiem TKKF jeszcze jako pracownik Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, a później jako Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Jan Gębala, Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, dyrektor kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Kochan, wiceprezes Zarządu Głównego TKKF Aleksandra Cajgner, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKFF Zofia Czupryna, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Karol Oleksy, Prezes MKS Skawa Wadowice Bogdan Jamróz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nadkom. Marcin Wiśniowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Marek Wrona, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach podinsp. mgr Paweł Garzeł, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach Bożena Łabuś, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach Zbigniew Kleszcz, sponsorzy, m.in. CarMax Maciej Koźbiał, KAMP Państwo Anna i Andrzej Korzeniowscy.

   Jubileuszową Galę uświetnił występ aktorki Marty Bizoń, wadowicznaki, która z Krakowa przywiozła dla jubileuszowych gości kilka neapolitańskich piosenek ze swojej nowej płyty.

   Patronat Honorowy nad obchodami 50-lecia działalności Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

   Powołano Komitet Honorowy Jubileuszu 50-lecia Ogniska TKKF „Leskowiec” w składzie: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, Prezes Zarządu Głównego TKKF Jerzy Kowalski, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKFF Zofia Czupryna, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Leszek Tytko, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF Karol Oleksy, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach Bożena Łabuś.

   Z kolei w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Prezes Ogniska TKKF „Leskowiec” Halina Kulbacka, Zarząd Ogniska TKKF „Leskowiec”, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska TKKF „Leskowiec” Jerzy Korkowski, Prezes firmy „CarMax” Maciej Koźbiał.

   Podczas uroczystości dokonano wręczenia medali, odznaczeń, statuetek i podziękowań działaczom TKKF „Leskowiec” oraz osobom i instytucjom współpracującym i wspierającym działalność wadowickiego Ogniska TKKF.

   Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski została odznaczona Halina Kulbacka, natomiast Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego Krzyżem Małopolskim zostali odznaczeni Jan Białowąs oraz Łukasz Karpiński.

   Zarząd Główny TKKF przyznał Medale Za Zasługi Dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które zostały wręczone podczas Jubileuszowej Gali.

   Ponadto za wybitne zasługi dla krzewienia kultury Zarząd Wojewódzki TKKF wyróżnił medalem Ognisko TKKF „Leskowiec” oraz prezes Halinę Kulbacką.

   Wręczono również wyróżnienia burmistrza Wadowic za zaangażowanie i czas poświęcony działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Ognisku TKKF „Leskowiec” w Wadowicach. Niestety burmistrza Wadowicach na jubileuszowych uroczystościach zabrakło, zabrakło też przedstawiciela wadowickiego samorządu, a wyróżnienia zostały wręczone przez władze TKKF „Leskowiec”.

   Instytucjom wspierającym Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach Zarząd TKKF w Wadowicach przekazał Dyplomy, wyrażając uznanie i serdecznie podziękowania za życzliwą współpracę oraz wspieranie Ogniska TKKF „Leskowiec” w Wadowicach w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ziemi Wadowickiej.

   Podziękowania otrzymali m.in. Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miejski w Wadowicach, Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach, Zakład Karny w Wadowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, Zarząd Główny TKKF oraz Małopolski Zarząd TKKF.

   Z okazji Złotego Jubileuszu Ognisko TKKF „Leskowiec” wydało publikację prezentującą działalność Towarzystwa w okresie jego istnienia. Uczestnicy spotkania mogli się również zapoznać z nową wystawą, związaną z 50-letnią działalnością Ogniska TKKF „Leskowiec”. Jednym z jubileuszowych akcentów był okazały tort, a część oficjalną zakończono toastem.

(kk) PowiatLive

STATUETKI OGNISKA TKKF „LESKOWIEC”

Osoby wyróżnione statuetką:

Bizoń Marta

Jenejowa Małgorzata

Jończyk Jacek

Helena i Mieczysław Fortuna

Kuzia Tomasz

Spisak Jacek

HONOROWE MEDALE ZG TKKF Z „AKTEM NADANIA”

„Za zasługi dla Towarzystwa Krzewienie Kultury Fizycznej”

Instytucje i firmy którym wręczono medale:

Dąbrowski Andrzej – Prezes ZPC „Skawa” Wadowice

Stuglik Zdzisław – Prezes Firmy „MASPEX”

Koźbiał Maciej – Prezes Firmy „CARMAX”

Rusiecka Maria – Prezes Firmy „RUMTEX”

Korzeniowscy Anna i Andrzej – Zakład Cukierniczy "KAMP"

Adamik Władysław – Prezes Firmy „INWADO”

Łabuś Bożena – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

Madyda Mieczysław – Firma „MADIX”

Krzemień Marcin – Firma „Krzemień”

Urząd Miejski w Wadowicach

STATUETKI DLA DZIAŁACZY OGNISKA TKKF "LESKOWIEC" OD BURMISTRZA WADOWIC

„Za zaangażowanie i czas poświęcony społecznej działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Ognisku TKKF „Leskowiec” w Wadowicach”

Antos Krzysztof

Białowąs Jan

Brańka Cecylia

Gabor Józef

Gajczak Jan

Karelus Ewa

Karpiński Łukasz

Kasperek Adam

Korkowski Jerzy

Madej Adam

Matonóg Kazimierz

Zagórska Aleksandra

Wójcik Jacek

Suski Tadeusz

Putek Mieczysław

MEDALE OGNISKA TKKF „LESKOWIEC”

Osoby wyróżnione medalem:

Filek Maria

Henzel Leszek

Kołaczyk Halina

Lorek Andrzej

Mądry Leokadia

Olejnik Anna

Sadek Alicja

Sordyl Henryka

Świątek Marta

Woźniak Henryk

HONOROWE MEDALE ZG TKKF
Z „AKTEM NADANIA”

„Za zasługi dla Towarzystwa Krzewienie Kultury Fizycznej”

Działacze Ogniska TKKF "Leskowiec" którym wręczono medale:

Becker Jerzy

Białowąs Jan

Olejnik Andrzej

Ogiegło Michał

Nowosielecka Krystyna

Madej Adam

Mądry Marta

Kościsz Krystyna

Korkowski Jerzy

Karpiński Łukasz

Kanik Janusz

Jarkowski Marek

Gabor Józef

Dziubczyk Michał

Żmuda Jan

PODZIĘKOWANIA OGNISKA TKKF "LESKOWIEC" DLA FIRM, INSTYTUCJI I DZIAŁACZY

Z wyrazami najwyższego uznania i serdeczne podziękowania za życzliwą współpracę i wspieranie Ogniska „TKKF” „Leskowiec” w Wadowicach.

Podziękowania zostały wręczone w trakcie Uroczystej Gali Jubileuszowej.

GALA JUBILEUSZOWA - FOTORELACJA

KOMITET HONOROWY

Starosta Wadowicki - BARTOSZ KALIŃSKI

Burmistrz Wadowic - MATEUSZ KLINOWSKI

Wójt Gminy Mucharz - WACŁAW WĄDOLNY

Prezes ZG TKKF - JERZY KOWALSKI

Prezes Honorowy ZW MTKKF - ZOFIA CZUPRYNA

Prezes ZW MTKKF - LESZEK TYTKO

Wiceprezes ZW MTKKF - KAROL OLEKSY

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach - BOŻENA ŁABUŚ

KOMITET ORGANIZACYJNY

HALINA KULBACKA - Prezes Ogniska TKKF "Leskowiec" w Wadowic

ZARZĄD OGNISKA TKKF "LESKOWIEC" w Wadowicach

JERZY KORKOWSKI - Przew. Komisji Rewizyjnej Ogniska TKKF "Leskowiec" w Wadowicach

MAŁOPOLSKIE TKKF

MACIEJ KOŹBIAŁ - Prezes Firmy "Carmax"